Átalakulás

A 2007-ben életre hívott Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) idén alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon megy keresztül. Az utóbbi évek gyakorlatával szemben, amikor a saját programjainak megvalósítását helyezte tevékenységének fókuszába, visszatér az alapítói szándékhoz és innovatív együttműködési modelleket kíván támogatni, mégpedig a mai, jelentősen megváltozott társadalmi-szakmai közeghez alkalmazkodva.

Eddigi tevékenységei közül a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését a Kiútprogram, a tehetséggondozást és kríziskezelést pedig a frissen bejegyzett Új Start Alapítvány viszi tovább, itt folytatja a PAE korábbi szakmai stábja is Szőke Judit vezetésével. A PAE mindkét szervezetnek jelentős anyagi és működési támogatást nyújt és a kapcsolatok hosszú távú erősítésére törekszik, saját szakmai és szervezeti függetlenségét megőrizve, újradefiniálva.

A PAE missziója, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű (előítéletekkel és kirekesztéssel sújtott) csoportok, kiemelten a romák társadalmi emancipációját, hozzájáruljon életkörülményeinek komplex javításához, önszerveződésének és képviseletének erősítéséhez. Ennek érdekében az érintettek hatékony részvételén alapuló, inkluzív, párbeszédközpontú platformokat és programokat kezdeményez, amelyeket a tapasztalatokkal alátámasztott problémaelemzéstől a megoldási javaslatokat tartalmazó állásfoglalások képviseletéig juttat el.

A PAE új kuratóriuma és szakmai stábja jelenleg a stratégiai tervezéssel foglalkozik, a területen hiánypótlónak tartott integráló-facilitáló funkció gyakorlatba ültetését készíti elő. Ennek részleteiről és eredményeiről megújuló kommunikációs felületeken a következő hónapokban adunk hírt.